• Как да си изберем прожекционен екран? Съвети от reflecta. Част 2

   Представяме ви базови съвети при избор на прожекционен екран от германския производител на висококачествени екрани и стойки за проектори reflecta...

   (https://reflecta.de/en)

   Основни факти за материите на екраните

   Независимо дали искате да представите изображения и информация пред бизнес партньорите си или пред вашите близки, перфектната презентация все повече се превръща в необходимост. А за да е възможна идеалната презентация, проекторът и екранът трябва да са подходящи един за друг. Диапроекторът, например, има нужда от различен вид екран в сравнение с дигиталния проектор. Преди да купите екран, обмислете добре целта, за която ви е необходим. Прожекционният екран не просто отразява прожектираната светлина, но и я разпределя, с една единствена цел: да изпрати колкото е възможно повече светлина по посока на зрителите.


   Когато избирате екран за дома, важните фактори са различни от случаите, в които търсите екран за бизнес презентации. У дома е важно удоволствието от гледането на качествена картина, както и възможността екранът да се прибира и да не се набива на очи. В бизнес среда е необходима здрава изработка, издръжливост на ежедневна употреба и гъвкавост, за да се покрият различните възможни приложения.

   Основни факти за яркостта

   Когато гледаме прожектирана картина, тя трябва да е с определена яркост. Тази яркост, разбира се, зависи от светлината в помещението, като прожектираната картина следва да бъде по-ярка от околната светлина. Ясно е, че в по-ярко осветени места, картината трябва да бъде пропорционално по-ярка, отколкото в тъмни стаи.

   Основната характеристика на всички проектори е интензитетът на светлината, която излъчват или иначе казано - тяхната яркост. При мултимедийните проектори яркостта се измерва в лумени, като често се ползва стандартът на американският национален институт по стандартизация (ANSI). Колкото по-голям е размерът на прожектираното изображение, толкова по-малка е светлината, достигаща до единица площ, тъй като проекторите излъчват едно и също количество светлина, независимо от размера на картината.


   Освен яркостта, друга основна характеристика, която влияе на качеството на прожектираната картина, е контрастът. Неговата стойност показва способността на проектора да пресъздаде възможно най-голям спектър от светлосенки и цветове – от най-тъмните до най-ярките им тонове. Както яркостта, така и контрастът, трябва да са подходящи за осветеността на помещението и за характеристиките на екрана. Съотношението между яркостта на проектора и прожектираното изображение трябва да бъде минимум 5:1, за да се постигне най-добро качество на картината.

    

   Коефициент на отражение

   Способността на екрана да отразява се определя с коефициента на отражение или яркост. Този коефициент дава информация за яркостта на съответния прожекционен екран, в сравнение със стандартна бяла повърхност. Коефициентът показва колко по-светла изглежда картината за зрителя. Колкото по-голям е коефициентът на отражение на един екран, толкова по-малък е зрителният ъгъл. В общия случай обозначеният коефициент на отражение показва максималното отражение на екрана по протежение на оста на прожектиране. Използват се специални покрития за прожекционните екрани, чрез които се получават различни характеристики на отражение. Ефектът на покритията е манипулация на отразяването на светлината, например равномерно разпределено отразяване от всички посоки или концентрирано в малък зрителен ъгъл.

   А. Трапецовидно изкривяване
   Предното прожектиране обикновено води до трапецовидно изкривяване. Прожектираната картина е по-широка в горната част на екрана, отколкото в долната. Изкривяването е причинено от прожектиране под ъгъл върху права повърхност. Механизмите за корекция на трапецовидното изкривяване помагат за позиционирането на екрана под ъгъл и по този начин избягване на изкривяването при употреба на проектори. С модерните проектори за дигитална картина и видео, трапецовидното изкривяване може да бъде избегнато или намалено с корекция на трапеца.

   Б. Коефициент на отражение (gain factor)
   Коефициентът на отражение описва яркостта на платното или на прожекционния екран. Колкото по-висок е коефициентът на отражение, толкова по-силно отразява материята на екрана. С увеличаване на коефициента на отражение, зрителният ъгъл на екрана намалява.

   В. Зрителен ъгъл
   Зрителният ъгъл обозначава в градуси ъгълът, под който картината на екрана все още се вижда добре. Той се измерва по отношение на средата на екрана. Двойният зрителен ъгъл определя зоната, в която зрителите трябва да бъдат разположени.

   Г. Как да изберем правилния екран
   Изборът на точния екран зависи от четири променливи:

   1.    Вид екран
   - задна или предна прожекция (предната е най-разпространения метод)
   - статично монтиран или преносим
   - ръчно или електрическо управление

   2.    Размер на екрана
   - зависи от размера на стаята за прожекции и подредбата на местата
   - в идеалния случай се взимат предвид следните критерии:

   * Ширината на екрана (X) трябва да възлиза най-малко на половината от разстоянието между екрана и първия ред места за зрители (D1) (пример: При разстояние от 4 метра между първия ред и екрана, минималната ширина на екрана е 2 метра)

   * Разстоянието между екрана и последния ред места (Y) не трябва да надвишава 6 пъти ширината на екрана (X). Например: При екран, широк 2 метра, последният ред места трябва да бъде най-много на 12 метра

   * Разстоянието между пода и долния ръб на екрана (А) е 90см, за предпочитане 125 см при седалки, наредени в редове.

   3.    Формат на екрана
   Определя се от метода на прожекция. Форматът (известен още като пропорция) се определя от съотношението между ширина и височина на екрана. В зависимост от вида прожекция са обособени следните формати:
   - 1:1 за прожектиране от тавана (във формата на квадрат)
   - 4:3 за видео прожектиране (позната също като NTSC или видео)
   - 3:2 за прожектиране на слайдове
   - 16:9 за широкоекранно прожектиране

   4.    Видове материи за екран
   Видовете материи се определят от следните фактори:
   - Метод на прожектиране – предна или задна прожекция.
   - Вид на проектора. Всеки проектор има различна яркост (измервана в ANSI лумени). Ако се използват няколко различни проектора, се препоръчва коефициентът на отражение на екрана да съвпада с най-ниската стойност на ANSI лумени.
   - Размер на стаята за прожекции. Площта и разположението определят подредбата на публиката. Колкото по-широко е разстоянието между местата, толкова по-широк е препоръчителният зрителен ъгъл на екрана.
   - Светлина в обкръжаващата среда. Осветеността в стаята за прожектиране влияе на качеството на прожекцията. Когато осветлението може да бъде контролирано, например чрез затъмняване в стаята или по-висока яркост на проектора, може да се използва материята „SuperLux“.

   Основното правило е осветлението в стаята да бъде възможно по-далеч от екрана. Колкото по-ярка е светлината в стаята, толкова по-голяма трябва да бъде яркостта на прожектора и/или коефициентът на отражение на материята. Задната прожекция е значително по-чувствителна към светлината в обкръжаващата среда.


   Д. Грижа за екраните
   Честата употреба на екрана изисква съответната грижа. Всички екрани могат да бъдат почистени внимателно със слаб сапунен разтвор. Когато не се използва, екранът трябва да бъде прибран в кутията, за да се предпазят от събиране на прах. Избягвайте да докосвате материята на екрана с голи ръце, тъй като с времето прахът ще започне да полепва повече по отпечатъците от пръстите ви, отколкото по останалите части на екрана.      

    

  • Прочетете още
  • Посетете нашия шоурум или се свържете с нас на телефон 02 483 20 30

  • Сравнете продуктите и вижте кой отговаря на вашите изисквания
   Затвори
   Отвори