0
Вход и Регистрация
GSM : 0879 844 904 , 0879 841 924

Политика за защита на личните данни

Политики за поверителност на Проектор.БГ ООД

Политика за поверителност на  Проектор.БГ ООД

Проектор.БГ ООД с ЕИК 201064520 и адрес на управление: гр. София, ул. Фрезия 2 е администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Адрес на търговския обект на Проектор. БГ ООД: гр. София, ул. Родопи 64, тел. 02/483 20 30, e-mail: [email protected]

Проектор.БГ ООД  обработва лични данни на физически лица във връзка с осъществяване на дейността ни – продажба на стоки и услуги чрез сайтовете ни www.проектор.bg и www.3pc.eu

С нашата политика за поверителност Ви предоставяме информация за стъпките, които предприемаме с получените лични данни в съответствие с - Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент 2016/679).
и Закона за защита на личните данни.

Обхват на личните данни

Събирането на лични данни на клиентите е в съответствие с действащото в страната данъчното и счетоводно законодателство.

Проектор.БГ ООД събира, обработва и съхранява лични данни на клиенти във връзка с направени запитвания и поръчки за последващо обслужване.

Клиентите физически лица предоставят информация за три имена, адрес, телефон и имейл чрез формата ни за контакт.

Физическите лица представляващи клиенти фирми, предоставят три имена, име и адрес на фирмата и личен имейл, чрез който би могло да бъде идентифицирано.

Цел за събиране на лични данни :

Проектор.БГ ООД събира, обработва и съхранява личните данни на клиентите с цел  изпълнение на поръчки и запитвания постъпили през сайта ни и са минимално изискуемите в съответствие със:

Задължения свързани със закон, събиране на информация за извършени продажби на продукти и услуги съгласно изискванията на действащото счетоводно и данъчно законодателство. Личните данни на клиентите физически лица три имена, адрес, имейл и телефон се събират с  необходимостта за издаване на фактура и гаранционна карта за направената покупка през сайта. Информацията, също така е необходима за по-добра комуникация с клиента за уточняване на параметрите на поръчката (некоректно попълнени данни за издаване на фактура, адрес за доставка и други подобни). Съгласието на клиента се дава след попълване на данни за поръчката във формата  за контакт.

Обработватване, съхраняване и защита на личните Ви данни :

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани от Проектор.БГ ООД , за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

В допълнение Проектор.БГ ООД събира Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим продукта или услугата, от които Вие се интересувате.

Проектор.БГ ООД съхранява Вашите лични данни в законоустановения срок съгласно Закона за счетоводството.

Споделяне на личните данни с трети лица :

Проектор.БГ ООД не предоставя Вашите лични данни на трети лица, без Вашето изрично съгласие освен в случаите, когато това е необходимо за поети задължения към Вас.

Проектор.БГ ООД може да предостави Вашите лични данни на:

Използване на „БИСКВИТКИ - COOKIES“ :

Този сайт използва – бисквитки – това са файлове с определен текст, които чрез Вашият браузер, с който посещавате нашият сайт, се записват на Вашият компютър.Ако Вие посетите нашата страница повторно, браузерът Ви ни изпраща повторна информация за Вас. Използването на бисквитки ни позволява да поддържаме нашият сайт в оптимано състояние и винаги да Ви предоставяме актуална информация за търсените от Вас продукти и услуги.

Бисквитки, които използваме:

Вашият брузър Ви позволява да изтриете или временно да деактивирате бисквитки (https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ).

Моля имайте предвид, че с това Ваше действие Вие може да ограничите част от фукционалността на нашият сайт и дадена информация да не бъде достъпна за Вас.

Проектор.БГ ООД си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като изменените условия ще бъдат публикувани на настоящата страница.

25.05.2018г.

Търсене